Digital out of Home Meetbaarheid

To measure is to know

Digital-Out-Of-Home-supspace.webp

DOOH Meetbaarheid

Voor digitale marketing specialisten blijft DOOH een lastig kanaal om in te zetten, omdat de prestaties veelal lastig te meten zijn. In de basis zetten veel bedrijven het in als branding, omdat het lastig blijft een concrete Return on Investment aan te koppelen. Maar er zijn wel zeker mogelijkheden om inzicht te krijgen in de cijfers van een campagne. Dit is deels afhankelijk van het campagnebudget. Maar met kleinere budgetten zijn er ook aanknopingspunten om de campagne te toetsen op performance.

Meetbaarheid Publiek
Technieken als Audience Measurement geven adverteerders mogelijkheid om op basis van data een schatting te maken hoeveel personen de uiting hebben kunnen zien, ook bekend als D-OTS.

Offline winkelbezoeken
Heb je één of meerdere fysieke winkels? Wanneer je Google winkelbezoeken meet – of instelt – kun je op basis van deze data inschatten of je campagne een meerwaard heeft gehad. Stijgt het winkelbezoek tijdens de campagneperiode, terwijl de overige externe factoren vergelijkbaar zijn? Dan kun je concluderen dat je campagne een goede bijdrage heeft geleverd.

Omzet in filialen
Wanneer je meerdere filialen hebt, kan het interessant zijn om bij de helft van de filialen digitale schermen te targeten. Wanneer je de mogelijkheid hebt om de omzet inzichtelijk te krijgen per filiaal, kun je analyseren welke filialen in de buurt van een scherm zijn gehuisvest. Realiseren deze filialen significant meer omzet tijdens de campagneperiode? Dan kun je de aanname maken dat de DOOH campagne een meerwaarde heeft geleverd voor deze filialen. Wil je het zeker weten? Test het dan nog eens met een campagne om het te valideren.

Post-Cookie era
Met de komst van het Cookieless tijdperk, rijst de vraag wat we daadwerkelijk allemaal willen en kunnen meten. Wanneer contextual targeting de norm vormt voor het targeten van doelgroepen, kan DOOH opeens super relevant worden. Per scherm is er data beschikbaar van de locatie en zijn ze verzameld in zogenoemde Point of Interest groepen, een voorbeeld hiervan is Universiteiten of Dierentuinen. Hier kun je meer over targeting vinden.

 

Meer weten over Digital out of Home? ​

Neem dan contact met ons op!